El dia 14 d’octubre es celebrarà el Dia Europeu de la Conservació i Restauració, i la setmana del 8 al 14 d’octubre l’Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya (ESCRBCC)  té previst realitzar diversos esdeveniments.

Dimecres 10 d’octubre, 12h a la Sala d’actes de l’ESCRBCC. Conferència a càrrec de Josep Bracons i Clapés, Cap de col·leccions del MUHBA: “Col·leccionar la història de Barcelona

Dijous 11 d’octubre, d’11h a 14h. Vine a conèixer com s’ensenya a conservar i restaurar el patrimoni. Visita als laboratoris de Conservació i Restauració de Béns arqueològics, Document gràfic, Escultura i Pintura de l’ESCRBCC.