Skip to content
Codex Biblioteca online Intraweb Unicum Moodle

10 tallers de Conservació i Restauració

1 taller d’emmotllat

2 tallers de modelatge

1 taller de materials

aules i tallers

1 taller de gravat

1 aula de dibuix artístic

2 aules d’informàtica

1 laboratori d’òptica i biologia

1 laboratori de física i química

1 aula de fotografia

4 aules teòriques

aules i tallers

1 espai d’anòxia

Sala amb capacitat per a 150 persones preparada per a congressos, seminaris i simposis.

El fons de la biblioteca consta d’uns 7.000 llibres, 4.000 publicacions periòdiques i 500 enregistraments audiovisuals.

Compta amb servei de préstec per als alumnes de l’ESCRBCC.

Horari de la Biblioteca

Primer semestre (setembre-gener)

Dilluns | de 9h a 18h
Dimarts | de 9h a 18h
Dimecres | de 9h a 18h
Dijous | de 9h a 18h
Divendres | de 9h a 14 hores

Segon semestre (febrer-juny)

Dilluns | de 9h a 18h
Dimarts | de 9h a 18h
Dimecres | de 9h a 18h
Dijous | de 9h a 18h
Divendres | de 9h a 14 hores

anoxia

L’ESCRBCC ofereix un servei extern d’anòxia per a obres d’art. Aquest sistema funciona a partir d’un generador de nitrogen que es connecta amb una cambra estanca, fabricada individualment per a cada peça. El nitrogen es pot subministrar tant en sec com humit en funció de les necessitats de cada suport, les condicions mediambientals i l’estat de conservació de la peça que cal tractar.

Aquesta instal·lació està dotada de personal tècnic que farà una valoració personalitzada pel que fa a mesures, material, suport i estat de conservació de les obres a afectades, i indicarà el tipus de tractament i la seva durada segons les seves necessitats.

Els professionals interessats en disposar d’aquest servei, hauran de sol·licitar un pressupost, facilitant prèviament les dades i imatges de l’obra, per tal que es pugui fer una valoració personalitzada d’acord amb el tipus de tractament i el temps de durada que sigui necessari en cada cas.

Persones de contacte:

Anna Gonzàlez Rueda
annagonzalez@restauro.cat
637305051

Rosa Maria Rocabayera Viñas
rrocabay@xtec.cat

L’horari del bar és de dilluns a divendres de 8h a 16h.

Back To Top