El 15 de febrer de 2016 van visitar les instal·lacions de l’ESCRBCC diversos estudiants de la Universidad Federal do Rio Grande do Sul (Porto Alegre, Brasil) acompanyats per les professores Elena Salvatori i Paula Ramos. Els estudiants eren de Conservació i Restauració, Arquitectura (Restauració Monumental), Història de l’Art, Gestió del Patrimoni i Documentació. També els acompanyava Mirian Sartori Rodrigues, directora del Instituto do Património Histórico e Artístico do Estado, pertanyent al Govern do Estado de Rio Grande do Sul. En la imatge es pot veure els visitants atenent les explicacions de la professora Sílvia Franch al laboratori de Conservació i Restauració de Béns Arqueològics de quart curs de l’ESCRBCC.