El passat 12 de setembre de 2015 a les 12.30 hores a l’església de Sant Miquel de Montblanc es va presentar el llibre: El teginat de l’església de Sant Miquel de Montblanc de Joan Fuguet, Miquel Mirambell, Carme Plaza i Gener Alcántara.

El llibre es divideix en tres blocs, en els quals s’estudia l’església de Sant Miquel, les diferents restauracions del teginat i la seva rica iconografia. La redacció d’aquest llibre ha estat possible gràcies a la restauració que l’ESCRBCC va executar en diverses campanyes d’estiu entre els anys 2001 i 2009. En aquestes campanyes hi van participar 74 alumnes de l’ESCRBCC sota la direcció del professor Gener Alcántara.

A la fotografia es pot veure un moment de la presentació de l’acte amb Josep Andreu, alcalde de Montblanc, Miquel Mirambell, director de l’ESCRBCC, Joan Fuguet, professor de l’ESCRBCC, i Mn. Albert Palacín, plebà de Montblanc.