El dijous 8 d’octubre de 2015 el professor Marcel Pujol i Hamelink de l’ESCRBCC, va defensar la seva tesi doctoral titulada La construcció naval a la Catalunya baixmedieval, a la Universitat Autònoma de Barcelona, davant del tribunal format pel Dr. Xavier Nieto (Universitat de Cádiz), com a president, Dr. Joaquim Pera (UAB), com a secretari, i Dr. Ramon Pujades (Arxiu de la Corona d’Aragó i MUHBA), com a vocal. La tesi ha estat dirigida pel Dr. Ramon Martí (UAB), com a director, i pel Dr. Èric Rieth (CNRS), com a codirector.

A la fotografia es pot veure el doctor Marcel Pujol i Hamelink amb el tribunal, després de la lectura de la tesi.