Entre els actes de celebració del 25è aniversari de la fundació de l’ESCRBCC cal destacar la jornada sobre avenços tècnics i científics de diferents processos de conservació i restauració del patrimoni que va tenir lloc el 29 de març de 2017 i en la qual hi varen participar Àlex Masalles, conservador-restaurador del Museu Nacional d’Art de Catalunya, Manuel Iglesias Campos, conservador-restaurador de la Universitat de Barcelona, Trinidad Pasies Oviedo, responsable del Laboratori de Conservació i Restauració del Museu de Prehistòria de València, Teresa Doménech Carbó, catedràtica del Departament de Conservació i Restauració de Béns Culturals de la Universitat Politècnica de València i directora de l’Institut de Restauració del Patrimoni de la Universitat Politècnica de València, Emma Sánchez Alonso, restauradora de l’Instituto del Patrimonio Cultural de España, Elena González Arteaga, química de l’Instituto del Patrimonio Cultural de España i Nieves Valentín Rodrigo, doctora en Ciències Biològiques en l’especialitat de Microbiologia, de l’Instituto del Patrimonio Cultural de España.

A la fotografia es pot veure un moment de la conferència de Nieves Valentín Rodrigo, premi nacional de restauració i conservació de béns culturals atorgat pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport l’any 2015.