El 7 de març de 2019 es va inaugurar a la Casa de l’Aigua de Barcelona , l’exposició temporal “Conservar-Restaurar-Art” organitzada i executada pels estudiants de 3r curs de l’assignatura de “Museologia” impartida per la professora Eva M. López.

L’exposició obeeix a un doble objectiu: aprendre de forma col·laborativa amb una experiència pràctica per part dels estudiants i, a la vegada, fer difusió de l’ESCRBCC i de la professió del conservador-restaurador de béns culturals.

L’exposició romandrà oberta del 7 de març al 2 de juny de 2019. Us animem a visitar-la.

A la fotografia es pot veure un detall d’una de les taules de l’exposició.

https://beteve.cat/cultura/exposicio-ofici-restaurador-art-casa-aigua/