En el darrer número de la revista “Rescat” editada pel CRBMC (núm. 36, pàg. 3-7) s’ha publicat una entrevista a Gener Alcántara Rodrigo, antic professor de l’ESCRBCC i un dels pioners de la conservació-restauració moderna a Catalunya. L’entrevista ha estat realitzada per Maite Toneu, responsable de l’Àrea de Pintura sobre tela del CRBMC.