Entre el 24 i el 31 de gener de 2022 l’ESCRBCC ha organitzat quatre edicions dels cursos necessaris per a treballar en conservació-restauració. Aquests cursos són oficials i homologats i els imparteix la Fundación Laboral de la Construcción. Es tracta d’un curs de prevenció de riscos laborals de l’ofici de Conservador-Restaurador, de 20 hores, i d’un segon curs de Procediments i Tècniques de Treballs en Alçada, de 8 hores.

Els cursos han estat impartits tant a l’ESCRCC com a la Fundación Laboral de la Construcción. Les classes teòriques s’han dut a terme a l’ESCRBCC i les classes pràctiques a la seu de la Fundación Laboral de la Construcción, a Badalona. Els cursos han estat tot un èxit de participació amb 32 inscrits.