Skip to content
Codex Biblioteca online Intraweb Unicum Moodle

Durant els dies 14, 16, 17, 21 i 23 de novembre de 2022, l’ESCRBCC ha celebrat la 3a edició del curs: “El mètode aquós aplicat a material arqueològic: buffers, quelants i gels”. El curs, enfocat a professionals i alumni de l’ESCRBCC, ha tractat la qüestió de l’aigua, el pH, la conductivitat, la quelació, el disseny individualitzat de solucions tampó (amb i sense quelants) i la gelificació. Les pràctiques han estat realitzades sobre peces arqueològiques reals d’os, marbre, alabastre i ceràmica.

Back To Top