El 20 i el 21 de març de 2018 el Dr. Richard Wolbers, professor de la Universitat de Delaware (USA) ha impartit a l’ESCRBCC les sessions pràctiques del curs General cleaning materials and methods for paper bathing organitzat pel Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya i l’ESCRBCC. El curs ha tingut una durada de 36 hores i ha constat d’un bloc teòric de 12 hores, que s’ha impartit a la sala Laya de la Filmoteca de Catalunya els dies 19 i 20 de març de 2018, i d’un bloc pràctic de 24 hores que s’ha impartit a l’ESCRBCC.

A la fotografia s’observa els assistents al curs entorn del Dr. Richard Wolbers en el laboratori de Conservació i Restauració de Document Gràfic de l’ESCRBCC (Fotografia: Aleix Barberà Giné).