El passat 22 de maig de 2023 es va celebrar al teatre Victòria de Barcelona l’acte institucional de graduació de la desena promoció dels Ensenyaments Artístics Superiors, la qual va iniciar els seus estudis el 2019 i els va finalitzar el 2023. En aquest acte hi varen participar estudiants d’art dramàtic, conservació i restauració de béns culturals, dansa, disseny i música procedents dels següents centres: Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya, Escola Superior de Disseny i d’Arts Plàstiques de Catalunya, Conservatori Superior de Dansa de l’Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona, Escola Superior de Música de Catalunya, Eòlia, Istituto Europeo di Design, Jam Session, LCI Barcelona i Taller de Músics.

Durant l’acte hi va haver dos discursos institucionals, a càrrec de Guillermina Coll, padrina de la promoció i de Josep Gonzàlez-Cambray, conseller d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

En la fotografia hi ha els graduats de l’ESCRBCC, juntament amb la padrina de promoció, el conseller d’Educació i el director de l’ESCRBCC.

Fotografia: Xavier Subias. Instagram: @xaviersubiasfoto