Dins del procés d’acreditació del Títol Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals que s’imparteix a l’ESCRBCC el passat 9 de novembre de 2017 el Comitè d’Avaluació Externa (CAE) designat per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya va visitar el centre.

El Comitè estava presidit per Salvador Muñoz Viñas (Universitat Politècnica de València) i integrat per Ruth Viñas Lucas (Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Madrid) com a vocal acadèmica, Lucía Martínez Valverde (Museo del Prado) com a vocal professional, Albert Gili (Universitat de Barcelona) com a vocal estudiant i Carme Edo (AQU Catalunya) com a secretària.

A la fotografia es pot veure un moment de l’avaluació durant el qual el CAE està a punt d’entrevistar-se amb estudiants ja titulats per l’ESCRBCC.