L’Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya ha participat en el 2nd International Conservation Symposium-Workshop Natural History Collections organitzat per les següents institucions: Centre de Restauració i Interpretació Paleontològica (CRIP), Museum of Natural History of the Smithsonian Institution, National Museums of Scotland i Natural History Museum of London. Aquest esdeveniment ha tingut lloc a Barcelona entre el 6 i el 9 de maig de 2015, de manera que l’ESCRBCC hi ha participat cedint les seves instal•lacions per a les sessions del divendres 8 de maig, així com part del seu professorat.