Consulteu l’històric de les notes de tall de les proves específiques d’accés als ensenyaments superiors de Conservació i Restauració de Béns Culturals:

Notes de tall 2010 – 2014