Repositori de Treballs Finals de Màster

Aquesta secció és un recull dels millors Treballs Finals de Màster, que van obtenir una nota superior a un 9/10 i que tenen tant el vist-i-plau de l’alumne com del tutor per a ser difosos a través del repositori digital.

Els drets de propietat intel·lectual dels treballs es regulen en els termes i condicions previstos en la legislació vigent. Els treballs inclosos en el repositori es publiquen sota una llicència Creative Commons “Reconeixement–NoComercial–SenseObraDerivada”, que permet copiar, distribuir i comunicar públicament l’obra sempre que se’n citin els autors originals i la institució i no se’n faci cap ús comercial ni obra derivada.

Els alumnes declaren, prèviament a la seva publicació, que no vulneren cap dret de tercers de propietat intel·lectual, industrial, secret comercial o qualsevol altre, ni en relació amb el contingut del seu treball, de manera que exoneren l’ESCRBCC de qualsevol obligació o responsabilitat davant qualsevol acció legal que es pugui suscitar derivada del treball dipositat.

Olivé Soler, Ariadna; La col·lecció dels rotlles de mutoscopis i kinores del Museu del Cinema – Col·lecció Tomàs Mallol: Estudi d’identificació i intervenció de la col·lecció, i digitalització i animació d’un rotlle (Màster en Conservació i Restauració de Patrimoni Fotogràfic, curs 2020-2021). https://doi.org/10.55437/TFM1

Álvarez García, Rebeca; Estudio técnico-conservativo de los negativos del fotoperiodista asturiano Eduardo Urdangaray (Màster en Conservació i Restauració de Patrimoni Fotogràfic, curs 2019-2020). https://doi.org/10.55437/TFM2