PLA D’ESTUDIS

El pla d’estudis s’estructura en 60 crèdits ECTS, dels quals, 30 crèdits ECTS són obligatoris i de caràcter presencial, 6 crèdits ECTS són optatius i de caràcter presencial, 12 crèdits ECTS corresponen a la realització de Pràctiques externes a institucions que custodien col·leccions fotogràfiques i 12 crèdits ECTS corresponen al Treball Final de Màster.

La formació obligatòria permet garantir l’adquisició de les competències i coneixements interdisciplinaris necessaris per tal d’actuar amb responsabilitat en el patrimoni fotogràfic i una formació específica qualificada referent als béns culturals objecte d’aquesta especialitat.

El màster presenta un equilibri entre els coneixements teòrics, el desenvolupament de les destreses tècniques i l’aplicació de la metodologia científica i de les noves tecnologies que permeti als conservadors-restauradors de patrimoni fotogràfic desenvolupar les competències professionals.

L’ESCRBCC disposa de carta Erasmus d’Educació Superior que l’acredita per fer mobilitats d’estudiants en la modalitat d’estudis i en la modalitat de pràctiques.

Vegeu més informació a: Internacional

 

DISTRIBUCIÓ DEL PLA D’ESTUDIS DEL MÀSTER

 

Horari de les classes: laborables de dilluns a divendres de 16 a 20 hores.

Consulta el Pla docent de les assignatures i el CV dels professors/es clicant-hi a sobre:

Matèria: HISTÒRIA, DIGITALITZACIÓ I REPRODUCCIÓ DEL PATRIMONI FOTOGRÀFIC I DE LES TÈCNIQUES FOTOGRÀFIQUES 6 crèdits ECTS

Assignatura: Història de la fotografia i de les tècniques fotogràfiques

Optativa

6 Crèdits ECTS

Professora: Imma Hernández Pascual

1r semestre, setmanes 1-3, del 27 de setembre al 14 d’octubre de 2022

Assignatura: Reproducció de les tècniques fotogràfiques i digitalització

Optativa

6 Crèdits ECTS

Professors: Pep Parer Farell i Esther Llorca Pérez

1r semestre, setmanes 1-3, del 27 de setembre al 14 d’octubre de 2022

Assignatura: Identificació de les tècniques fotogràfiques i caracterització dels materials fotogràfics

Obligatòria

6 crèdits ECTS

Professor: Josep Pérez Pena

1r semestre, setmanes 4-6, del 17 d’octubre al 4 de novembre de 2022

Matèria: INTERVENCIÓ DEL PATRIMONI FOTOGRÀFIC 18 crèdits ECTS

Assignatura: Conservació  i restauració del patrimoni fotogràfic sobre suport de vidre i de metall

Obligatòria

6 crèdits ECTS

Professora: Laura Covarsí Zafrilla

1r semestre, setmanes 7-9, del 7 de novembre al 25 de novembre de 2022

Assignatura: Conservació i restauració del patrimoni fotogràfic sobre suport de paper

Obligatòria

6 crèdits ECTS

Professora: Ángela Gallego López

1r semestre, setmanes 10-14, del 28 de novembre al 21 de desembre de 2022

Assignatura: Conservació i restauració del patrimoni fotogràfic sobre suport de plàstic

Obligatòria

6 crèdits ECTS

Professores: Laura Covarsí Zafrilla i Ángela Gallego López

1r semestre, setmanes 15-17, del 9 de gener al 27 de gener de 2023

Matèria: IDENTIFICACIÓ I CONSERVACIÓ PREVENTIVA DEL PATRIMONI FOTOGRÀFIC 12 crèdits ECTS

Assignatura: Conservació preventiva dels materials fotogràfics

Obligatòria

6 crèdits ECTS

Professor: Rafel Torrella Reñé

2n semestre, setmanes 1-3, del 30 de gener al 17 de febrer de 2023

Matèria: PRÀCTIQUES EXTERNES 12 crèdits ECTS

Assignatura: Pràctiques externes

Obligatòria

12 crèdits ECTS

Coordinadora PE: Sílvia Franch Pagès

Institucions pràctiques externes 

2n semestre, setmanes 4 a 20, del 21 de febrer al 16 de juny de 2023

Matèria: TREBALL FINAL DE MÀSTER 12 crèdits ECTS

Assignatura: Treball final de màster

Obligatòria

12 crèdits ECTS

Coordinador TFM: Dr. Miquel Mirambell Abancó

Normativa TFM

Catàleg de Títols de TFMs

Professor: Dra. Lídia Català BoverDr. Miquel Mirambell AbancóDr. Àlex Prunés BoschDr. Marcel Pujol Hamelink i Dr. Jordi Vila Colldeforns

2n semestre, setmanes 4 a 20, del 21 de febrer al 16 de juny de 2023