INSCRIPCIÓ 3a EDICIÓ MÀSTER CURS 2022-2023

PODEU ENVIAR TOTA LA DOCUMENTACIÓ PER CORREU ELECTRÒNIC A: escrbcc@xtec.cat

Si es vol fer presencialment, l’horari de secretaria és de dilluns a divendres, de 9h a 14h (escrbcc@xtec.cat / telèfon 933546992).

– Presentació del curs: 26 de setembre de 2022.

– 1r semestre: del 26 de setembre de 2022 al 27 de gener de 2023, de dilluns a divendres de 16h a 20h.

– 2n semestre: del 30 de gener al 16 de juny de 2023. Del 30 de gener al 17 de febrer de dilluns a divendres de 16h a 20h. Del 20 de febrer a final de curs, pràctiques externes amb horari segons acord amb la institució o empresa i TFM no presencial tret de les tutories acordades amb el tutor.

– Places: 15.

Actualment, el preu públic per crèdit ECTS en els ensenyaments de màster en ensenyaments artístics és de 35€ segons ORDRE ENS/80/2013, de 2 de maig, per la qual es creen els preus públics de diversos serveis docents del Departament d’Ensenyament corresponents als ensenyaments artístics superiors conduents al títol superior i al títol de màster en ensenyaments artístics, adaptats a l’Espai Europeu de l’Educació Superior (Ordre2013.pdf).

 

CALENDARI DEL CURS 2022-2023

– Presentació del curs: 27 de setembre de 2022.
– 1r semestre: del 27 de setembre de 2022 al 27 de gener de 2023, de dilluns a divendres de 16h a 20h.
– 2n semestre: del 30 de gener al 16 de juny de 2023. Del 30 de gener al 17 de febrer de dilluns a divendres de 16h a 20h. Del 20 de febrer a final de curs, pràctiques externes amb horari segons acord amb la institució o empresa i TFM no presencial tret de les tutories acordades amb el tutor.