INSCRIPCIÓ 2a EDICIÓ MÀSTER CURS 2021-2022

Podeu enviar tota la documentació per correu electrònic a: escrbcc@xtec.cat

També es pot fer presencialment a la secretaria del centre de dilluns a divendres de 9h a 14h.

SETEMBRE 2021:

– Presentació de la sol·licitud d’inscripció i de la documentació: fins el 8 de setembre de 2021.

– Publicació provisional dels aspirants admesos al Màster: 10 de setembre de 2021.

– S’estableix un termini per presentar reclamacions per escrit: fins el 15 de setembre de 2021.

– Publicació definitiva dels aspirants admesos al Màster: 16 de setembre de 2021.

– Matriculació al Màster: del 17 al 21 de setembre de 2021.

– Places vacants: 6.

Actualment, el preu públic per crèdit ECTS en els ensenyaments de màster en ensenyaments artístics és de 35€ segons ORDRE ENS/80/2013, de 2 de maig, per la qual es creen els preus públics de diversos serveis docents del Departament d’Ensenyament corresponents als ensenyaments artístics superiors conduents al títol superior i al títol de màster en ensenyaments artístics, adaptats a l’Espai Europeu de l’Educació Superior (Ordre2013.pdf).

 

CALENDARI DEL CURS 2021-2022

– Presentació del curs: 27 de setembre de 2021.

– 1r semestre: del 27 de setembre de 2021 al 28 de gener de 2022, de dilluns a divendres de 16h a 20h.

– 2n semestre: del 31 de gener de 2022 al 17 de juny de 2022. Del 31 de gener al 18 de febrer de 2022 dilluns a divendres de 16h a 20h. Del 14 de febrer a final de curs, pràctiques externes amb horari segons acord amb la institució o empresa. TFM no presencial tret de les tutories acordades amb el tutor.