INSCRIPCIÓ I MATRÍCULA POSPOSADES AL GENER DE 2021 (sempre que la situació sanitària ho permeti)

PODEU ENVIAR TOTA LA DOCUMENTACIÓ PER CORREU ELECTRÒNIC A: escrbcc@xtec.cat

Si es vol fer presencialment cal demanar cita prèvia a escrbcc@xtec.cat o al telèfon 93.354.69.92 de 9h a 13h.

JUNY:

– Presentació de la sol·licitud d’inscripció i de la documentació fins el 19 de juny.

– Publicació provisional dels aspirants admesos al Màster: 23 de juny de 2020.

– S’estableix un termini per presentar reclamacions per escrit: 26 de juny de 2020.

– Publicació definitiva dels aspirants al Màster: 30 de juny de 2020.

– Matriculació al Màster: de l’1 al 10 de juliol de 2020.

SETEMBRE:

– S’obre un nou període d’inscripció al Màster del 30 de juny al 24 de juliol, i de l’1 al 10 de setembre de 2020.

– La 2a edició del Màster s’impartirà sempre que s’arribi a 15 alumnes matriculats.

– Si no s’arriba a 15 alumnes matriculats o la situació sanitària al setembre ho recomana, es pot preveure iniciar el Màster al febrer de 2021.

 

Actualment, el preu públic per crèdit ECTS en els ensenyaments de màster en ensenyaments artístics és de 35€ segons ORDRE ENS/80/2013, de 2 de maig, per la qual es creen els preus públics de diversos serveis docents del Departament d’Ensenyament corresponents als ensenyaments artístics superiors conduents al títol superior i al títol de màster en ensenyaments artístics, adaptats a l’Espai Europeu de l’Educació Superior (Ordre2013.pdf).

CALENDARI DEL CURS

– Presentació del curs: 28 de setembre de 2020.

– 1r semestre: del 28 de setembre de 2020 al 29 de gener de 2021, de dilluns a divendres de 16h a 20h.

– 2n semestre: de l’1 de febrer de 2021 al 18 de juny de 2021. De l’1 de febrer al 19 de febrer de 2021 de 16h a 20h. Pràctiques externes horari segons acord amb la institució o empresa. TFM no presencial tret de les tutories acordades amb el tutor.