INSCRIPCIÓ 2a EDICIÓ MÀSTER CURS 2021-2022

PODEU ENVIAR TOTA LA DOCUMENTACIÓ PER CORREU ELECTRÒNIC A: escrbcc@xtec.cat

Si es vol fer presencialment cal demanar cita prèvia a escrbcc@xtec.cat o al telèfon 93.354.69.92 de 9h a 13h.

JUNY 2021:

– Presentació de la sol·licitud d’inscripció i de la documentació fins el 11 de juny de 2021.

– Publicació provisional dels aspirants admesos al Màster: 21 de juny de 2021.

– S’estableix un termini per presentar reclamacions per escrit: 23 de juny de 2021.

– Publicació definitiva dels aspirants al Màster: 28 de juny de 2021.

– Matriculació al Màster: del 29 de juny al 9 de juliol de 2021.

– Places: 15. Si no s’arriba a 15 alumnes matriculats o la situació sanitària ho recomana, es pot preveure iniciar el Màster al febrer de 2022.

Actualment, el preu públic per crèdit ECTS en els ensenyaments de màster en ensenyaments artístics és de 35€ segons ORDRE ENS/80/2013, de 2 de maig, per la qual es creen els preus públics de diversos serveis docents del Departament d’Ensenyament corresponents als ensenyaments artístics superiors conduents al títol superior i al títol de màster en ensenyaments artístics, adaptats a l’Espai Europeu de l’Educació Superior (Ordre2013.pdf).

 

CALENDARI DEL CURS 2021-2022

– Presentació del curs: 27 de setembre de 2021.

– 1r semestre: del 27 de setembre de 2021 al 28 de gener de 2022, de dilluns a divendres de 16h a 20h.

– 2n semestre: del 31 de gener de 2022 al 17 de juny de 2022. Del 31 de gener al 18 de febrer de 2022 dilluns a divendres de 16h a 20h. Del 14 de febrer a final de curs, pràctiques externes amb horari segons acord amb la institució o empresa. TFM no presencial tret de les tutories acordades amb el tutor.