Skip to content
Codex Biblioteca online Intraweb Unicum Moodle

Curso de prevención de riesgos laborales en CR (oficio y altura)

ESCRBCC, 29-31 de enero  y 1-2 de febrero de 2024
Más información y formulario de inscripción en el cartel (ver +info)

Curso de métode acuoso aplicado a material arqueológico

Curso de método acuoso aplicado a material arqueológico (3a ed.)
ESCRBCC, 7-16 de febrero de 2023
Más información y formulario de inscripción en el cartel (ver + info.pdf)

Curso de prevención de riesgos laborales en CR (oficio y altura)

Curso de prevención de riesgos laborales en CR (oficio y altura)
ESCRBCC, 23-30 de enero de 2023
Más información y formulario de inscripción en el cartel (ver + info.pdf)

Curso sobre el método acuoso aplicado al material arqueológico

Curso sobre el método acuoso aplicado al material arqueológico (2a ed.)

ESCRBCC,  14-23 de noviembre de 2022

Más información y formulario de inscripción en el cartel (ver + info.pdf)

Curso sobre el método acuoso aplicado al material arqueológico

Curso sobre el método acuoso aplicado al material arqueológico (1a ed.)

ESCRBCC, 28 de junio a 1 de julio y 5 al 8 de julio de 2022

Más información y formulario de inscripción en el cartel (ver + info.pdf)

Curso de prevención de riesgos laborales en CR (oficio y altura)

Curso de prevención de riesgos laborales en CR (oficio y altura)

ESCRBCC, 15-21 junio 2022

Más información y formulario de inscripción en el cartel (ver + info.pdf)

Curso de serigrafía artística

Curso de serigrafía artística

EA Llotja, 27 de junio al 1 de julio de 2022, de 9 a 15h

Más información y formulario de inscripción en el cartel (ver + info.pdf)

Curso de prevención de riesgos laborales en CR (oficio y altura)

Curso de prevención de riesgos laborales en CR (oficio y altura)

ESCRBCC, 24-26 enero 2022

Más información y formulario de inscripción en el cartel (ver + info)

Curso de fotogrametría

Curso de fotogrametría

ESCRBCC, 31 enero al 4 de febrero 2022

Más información y formulario de inscripción en el cartel (ver + info)

Curso de introducción a la técnica del vitral (ESCRBCC, 25-29 de enero del 2021)

Nombre del curso: Curso de introducción a la técnica del vitral

ESCRBCC, 25-29 enero 2021

Más información y formulario de inscripción en el cartel (ver + info)

Taller de arqueología experimental. Los primeros objetos de vidrio (ESCRBCC, 4-7 de febrero del 2020)

Nombre del Curso: Taller de arqueología experimental. Los primeros objetos de vidrio (ESCRBCC, 4-7 de febrero del 2020)

Ver más información:  cartel (.pdf)

Curso de principios y técnicas para la identificación de madera (ESCRBCC, 20 -22 de noviembre de 2017)

Nombre del Curso: Curso de principios y técnicas para la identificación de madera (ESCRBCC, 20 -22 de noviembre de 2017)

Workshop: General cleaning materials for wall paintings (22-24 de marzo de 2018)

Nombre del Curso: General cleaning materials for wall paintings (22-24 de marzo de 2018)

Ver más información:  Programa (.pdf)

Workshop: General cleaning materials and methods for paper bathing (19-21 de marzo de 2018)

Nombre del Curso: General cleaning materials and methods for paper bathing (19-21 de marzo de 2018)

Ver más información:  Programa (.pdf)

Gestión de proyectos (19, 21 i 26 de febrer0 de 2018)

Nom del Curs: Gestión de proyectos (19, 21 i 26 de febrero de 2018)

Ver más información:  Programa (.pdf)

Curso de conservación de colecciones de historia natural (Barcelona, 26 al 30 de junio de 2017)

Nombre del Congreso: Curso de conservación de colecciones de historia natural (Barcelona, 26 al 30 de junio de 2017)

Ver más información: cartel y programa

Curso de prevención de riesgos laborales en trabajos de conservación y restauración de bienes culturales (ESCRBCC, 30 enero-2 febrero 2017)

Nombre del Congreso: Curso de prevención de riesgos laborales en trabajos de conservación y restauración de bienes culturales (ESCRBCC, 30 enero-2 febrero 2017)

Descargate más información

Curso de identificación, catalogación y estudio de encuadernaciones artísticas (ESCRBCC, 6-10 febrero 2017)

Nombre del Congreso: Curso de identificación, catalogación y estudio de encuadernaciones artísticas (ESCRBCC, 6-10 febrero 2017)

Descargate más información

2nd International Conservation Symposium-Workshop of Natural History Collections

Nombre del Congreso: 2nd International Conservation Symposium-Workshop of Natural History Collections
Coordinadores: Sandra Val (CRIP), Steve J. Jabo (Smithsonian National Museum of Natural History), Vicen Carrió (National Museums Scotland), Chris Collins (National History Museum of London)
Fechas: 6-9 mayo 2015
Lugar: Pati Manning, Diputació de Barcelona – ESCRBCC
Precio: 275€ / 350€ / 175€

Precio especial 1 sesión: Conferencias (6 mayo) – 100 € / Comunicaciones (7 mayo) – 100 € / Workshops (8 mayo) – 150 €

Descargate más información

Curso de medidas preventivas para trabajos en altura

Nombre del curso: Curso de medidas preventivas para trabajos en altura
Profesor: Joan Gallego Fernández
Fechas: 27-28-29-30 de octubre y 3-4-5 de noviembre
Lugar: ESCRBCC
Precio: 90 € (mínimo 20 alumnos, máximo 25 alumnos)

Descárgate más información

Descárgate el programa

Ficha de inscripción

Nociones básicas para la historia del mueble

Nombre del curso: Nociones básicas de la historia del mueble
Profesores: Mónica Piera y Joan Güell, historiadores del arte y especialistas en mueble
Idiomas: Castellano (Mónica) y catalán (Joan)
Fechas: Miércoles, del 1 de octubre al 25 de febrero de 16.30h a 19.30 h (3 horas con 10 min. de pausa). 57 horas lectivas y trabajo (3 créditos de ESCRBCC)
Lugar: Museo del Diseño (Pl. Glòries, 37-38)
Precio: 310 euros, precio socio: 105 euros, precio estudiante: 55 euros, precio asociados del Gremio de Carpinteros y de Amigos de los Museos: 110 euros. Consultar becas.
Inscripciones y consultas: 93 256 67 85 de 9:00 a 14:00h info@estudidelmoble.com

Descárgate más información.

Descárgate el programa.

Actualización de materiales y métodos para la limpieza de superfícies policromadas

Nombre del curso: Actualización de materiales y métodos para la limpieza de superfícies policromadas
Profesor: Paolo Cremonesi
Idiomas: Italiano
Fechas: 25-28 enero 2015

Más información.

El mueble histórico: claves para el estudio, la conservación y la restauración

Nom del curs: El moble històric: claus per a l’estudi, la conservació i la restauració.
Organitza: Centre de restauració de Béns Mobles de Catalunya (CRBMC) – amb col·laboració de l’ESCRBCC
Professors:
Mònica Piera: doctora en Història de l’Art. Presidenta de l’Associació per a l’Estudi del Moble.
Marc Fabra: historiador de l’art i conservador-restaurador. Director de l’Institut de Conservació i Restauració Aplicada al Moble (ICRAM)
Dates: 7, 8, 9, 14, 15 i 16 de juliol
Horari: 16.30 a 19.30 h
Adreçat a: Conservadors-restauradors de béns culturals, conservadors de museus i de col·leccions, historiadors de l’art i de la vida quotidiana, museòlegs, gestors culturals, arquitectes, estudiants d’aquestes disciplines, antiquaris i propietaris de mobles.

Descarrega’t més informació.

Primeras Jornadas de Ripoll 2014. Intervención monumental / historia / arte

Nom de l’acte: Primeres Jornades de Ripoll 2014. Intervenció monumental/història/art. “José Maria Cabrera Garrido – Alejandro Ferrant Vázquez: la intervenció al monestir de Ripoll (1959-1975)”
Organitza: Patronat del Monestir de Ripoll – Ajuntament de Ripoll – Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès – amb la col·laboració de l’ESCRBCC
Data: 4 i 5 de juliol de 2014
La celebració de la Jornada de Ripoll es farà en el marc dels cursos d’estiu de la Universitat de Vic.
Horari: de 10:00 a 14:00 hores i de 16:00 a 20:00 hores.
El dinar del primer dia anirà inclòs.
Hi haurà una visita guiada al monestir de Ripoll.

1st International Conservation Symposium Workshop Natural History Collections

Nom de l’acte: 1st International Conservation Symposium Workshop Natural History Collections
Organitza: CRIP (Centre de Restauració i Interpretació Paleontològic)
Data: 20-09-2013
Es van dur a terme a l’ESCRBCC quatre tallers sobre protecció de fòssils, microambients, reconstruccions facials i restauració de plomes, realitzats dins del 1st International Conservation Symposium Workshop Natural History Collections, organitzat pel Centre de Restauració i Interpretació Paleontològic (CRIP), i amb la col·laboració del National Museums of Scotland d’Edimburg i el Museum of Natural History del Smitsonian Institution.
La col·laboració d’experts professionals de diversos països va permetre als participants, entre els quals hi havia professors i alumnes de l’Escola, gaudir d’un alt nivell d’aprenentatge especialitzat.

Descarrega’t més informació.

Decarrega’t els horaris.

Acto de inauguración del curso académico 2013-2014

Nom de l’acte: Acte d’inauguració del curs acadèmic 2013-2014.
Organitza: ESCRBCC
Data: 16-10-2013
Dedicat a les col·leccions paleontològiques i les seves tècniques de conservació i restauració. La conferència va córrer a càrrec de Sandra Val, cap de restauració del Centre de Restauració i Interpretació Paleontològic (CRIP), que va donar una visió dels diversos camps que abasta el coneixement i l’estudi d’aquest interessant tipus de col·leccions, que s’emmarquen dins d’una branca especialitzada de la conservació i restauració de béns arqueològics.

Título de alternador

Nom de l’acte: Simpòsium Internacional “La portalada de Ripoll: creació, conservació i recuperació”
Organitza: Patronat del Monestir de Ripoll – Ajuntament de Ripoll – Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès
Data: 16 al 19 d’octubre de 2013
Una nombrosa representació d’alumnes de l’ESCRBCC va participar al Simpòsium Internacional “La portalada de Ripoll: creació, conservació i recuperació”, que es celebrà a Ripoll, on es van fer presents les darreres investigacions científiques per reflexionar sobre la creació, la conservació i la recuperació d’aquest monument cabdal del romànic europeu.

Seminario: La utilidad de la identificación de las maderas en las obras de arte

Nom de l’acte: Seminari: La utilitat de la identificació de les fustes en les obres d’art
Organitza: Associació per a l’Estudi del Moble – Universitat Politècnica de Catalunya – ESCRBCC
Data: 12-11-2013
Aquest seminari s’emmarca dins el màster de restauració de monuments organitzat per la Universitat Politècnica de Catalunya, i va ser impartit a l’ESCRBCC.
Hi van participar Joan Teruel, gestor de recursos naturals, Raquel Carreras, professora titular de la Càtedra Regional de la UNESCO, Emili Hormias, arquitecte professor de l’ETSEB-UPC, i Margarida Quiles, professora de conservació i restauració d’escultura de l’ESCRBCC.
Els professors varen donar diverses visions del tema en funció de la seva especialitat, cosa que va permetre visualitzar la problemàtica i la complexitat d’aquesta disciplina.

Descarrega’t més informació.

Curso práctico de restauración de hierro

Nom de l’acte: Curs pràctic de restauració de ferro
Organitza: Museu del Cau Ferrat de Sitges – ESCRBCC
Data: del 01-10-2013 al 19-12-2013
El curs, impartit per la professora Anna González, es va realitzar a les instal·lacions de l’ESCRBCC.
Les peces treballades pertanyen a la col·lecció de ferros del Museu Cau Ferrat de Sitges
Aquest curs ha estat reconegut per l’ESCRBCC amb 3 crèdits ECTS.

Curso Técnicas de laboratorio para el estudio histológico de tejidos duros

Nom de l’acte: Curs Tècniques de laboratori per a l’estudi histològic de teixits durs
Organitza: Centre de Restauració i Interpretació Paleontològic (CRIP) – ESCRBCC
Data: 20 – 30 de gener de 2014
El curs es va realitzar a les instal·lacions de l’ESCRBCC i va ser impartit pel professor Rubén Garcia que se centrà en els diferents tractaments de preparació d’os actual i fòssil per tal de realitzar estudis histològics, i també s’aprofundí en les tècniques d’elaboració de làmines primes en os actual, fòssil i dents.
Aquest curs ha estat reconegut per l’ESCRBCC amb 1 crèdit ECTS.

Descarrega’t més informació.

Curso de prevención de riesgos laborales para trabajos de conservación y restauración

Nom de l’acte: Curs de prevenció de riscos laborals per treballs de conservació i restauració
Organitza: Fundació Laboral de la Construcció (FLC) – ESCRBCC
Data: 17-28 de febrer de 2014
L’ESCRBCC ha arribat a un acord amb la Fundació Laboral de la Construcció (FLC) per tal d’oferir als seus alumnes, una formació complementària en matèria de prevenció de riscos laborals per a cadascuna de les especialitats del Pla d’Estudis, amb l’objectiu de dotar-los de més i millors competències en l’execució de les seves activitats professionals.
El curs va ser impartit pel professor Joan Gallego Fernández, enginyer tècnic industrial i tècnic superior en prevenció de riscos laborals.
Aquest curs ha estat reconegut per l’ESCRBCC amb 1 crèdit ECTS.

Com que aquesta formació es considera un complement molt important per a tots els restauradors, està previst fer-ne una nova edició cada curs.

Enguany, per commemorar l’inici d’aquest acord, el dia 26 de març es va fer un acte a l’ESCRBCC amb el lliurament de diplomes als alumnes i amb l’assistència del president de la Fundació Laboral de la Construcció de Catalunya, el senyor Joan Santaulària, el vicepresident Miguel Peláez (Fecoma-CCOO), el senyor Antonio Pasadas (MCA-UGT), el gerent de l’entitat a Catalunya, Emilio Gómez, i Benjamí Monterde, director de programes i de formació.

Descarrega’t més informació.

Curso de introducción a la historia de la indumentaria a través de las otras representaciones artísticas

Nom de l’acte: Curs d’introducció a la història de la indumentària a través de les altres representacions artístiques
Organitza: Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (CDMT) i ESCRBCC
Data: 28 gener – 20març de 2014
El curs va ser impartit per les professores Mercè López i Montserrat Bargalló. La part teòrica es va realitzar a l’ESCRBCC. El curs anava dirigit a professionals i estudiants de restauració, conservació, documentació i gestió del patrimoni i es va plantejar com el seguiment d’un ordre històric cronològic a través de les arts, interrelacionant cultures i influències per comprendre els canvis socials, artístics i tecnològics al llarg del temps.
La fase pràctica del curs va permetre contrastar els conceptes impartits a l’aula estudiant peces d’indumentària, teixits i complements que es conserven a les reserves del CDMT.
Aquest curs ha estat reconegut per l’ESCRBCC amb 3 crèdits ECTS.

Descarrega’t més informació.

Curso práctico de restauración de hierro

Nom de l’acte: Curs pràctic de restauració de ferro
Organitza: Museu del Cau Ferrat de Sitges – ESCRBCC
Data: del 03-02-2014 al 30-05-2014
El curs, impartit per la professora Anna González, es realitza a les instal·lacions de l’ESCRBCC.
Les peces treballades pertanyen a la col·lecció de ferros del Museu Cau Ferrat de Sitges.
Aquest curs és reconegut per l’ESCRBCC amb 3 crèdits ECTS.

Descarrega’t més informació.

Inscripciones en la secretaría de la ESCRBCC:

Teléfono: 93 354 69 92
E-mail:
 escrbcc@xtec.cat

Volver arriba