Inici del curs: 19 de setembre (10h: Presentació del Curs)

Inici classes: 20 setembre (1r semestre), 6 febrer (2n semestre)

Final de classes: 18 gener (1r semestre), 10 abril (2n semestre 4t curs), 7 juny (2n semestre)

Festes: 24 de setembre, 12 d’octubre, 1 de novembre, 6 de desembre, 1 de maig, 10 de juny

Festes de lliure disposició: 2 de novembre, 7 de desembre, 4 de març

Festa de Nadal: 22 de desembre a 7 de gener

Festa de Setmana Santa: 13 a 22 d’abril

 

Exàmens i Avaluacions

Exàmens convocatòria de setembre del curs 2017-2018: 3 a 10 de setembre

Exàmens: 21 a 25 de gener (1r semestre), 11 a 17 de juny (2n semestre)

Exàmens 4t: 11 i 12 d’abril (2n semestre)

Sessions de coordinació de cursos comuns i especialitats: 5 de setembre (matí), 16 de maig (tarda)

Avaluació del Primer Semestre i lliurament de notes: 1 de febrer (matí)

Revisió de notes del primer semestre: 4 de febrer

 

Avaluació del Segon Semestre i lliurament de notes: 21 de juny (matí)

Revisió de notes del segon semestre: 25 de juny

 

Llista d’admesos a especialitat: 28 de juny

 

Matriculació curs 2019-2020: de l’1 al 5 de juliol per a 2n, 3r, 4t curs i TF / del 8 al 12 de juliol per a 1r curs

Convocatòria de setembre de 1r i 2n semestre del curs 2018-2019: del 2 al 6 de setembre de 2019

 

Consell Escolar

Dimarts, 9 d’octubre

Dijous, 29 de novembre

Dimarts, 29 de gener (matí)

Dimarts, 12 de març

Dimarts, 18 de juny (matí)

Claustre

Dijous, 13 de setembre (matí)

Dimecres, 7 de novembre

Dijous, 14 de febrer

Dimecres, 8 de maig

Dijous, 27 de juny (matí)

Àrees

Dimarts, 4 de setembre (matí)

Dijous, 4 d’octubre

Dijous, 15 de novembre

Dimarts, 11 de desembre

Dimarts, 19 de febrer

Dimecres, 20 de març

Dimecres, 24 d’abril

Dilluns, 20 de maig

Dijous, 20 juny (matí)

Caps d’Àrea i Equip Directiu / Coordinadors i Equip Directiu

Divendres, 14 de setembre (matí)

Dijous, 31 de gener (matí)

Dimecres, 26 de juny (matí)