Inici del curs: 18 de setembre (10h: Presentació del Curs)

Inici classes: 19 setembre (1r semestre), 4 febrer (2n semestre)

Final de classes: 17 gener (1r semestre), 16 abril (2n semestre 4t curs), 5 juny (2n semestre)

Festes: 11 de setembre, 24 de setembre, 1 de novembre, 6 de desembre, 1 de maig, 1 de juny

Festes de lliure disposició: 23 de setembre, 24 de febrer, 29 de maig

Festa de Nadal: 21 de desembre a 7 de gener

Festa de Setmana Santa: 4 a 13 d’abril

 

Exàmens i Avaluacions

Exàmens convocatòria de setembre del curs 2018-2019: 2 a 10 de setembre

Exàmens: 20 a 24 de gener (1r semestre), 8 a 12 de juny (2n semestre)

Avaluació del Primer Semestre i lliurament de notes: 31 de gener (matí)

Revisió de notes del primer semestre: 3 de febrer

Avaluació del Segon Semestre i lliurament de notes: 29 de juny (matí)

Revisió de notes del segon semestre: 30 de juny

Llista d’admesos a especialitat: 1 de juliol

Matriculació curs 2020-2021: de l’1 al de 10 de juliol per a 2n, 3r, 4t curs, TF i Màster / del 21 al 22 de juliol per a 1r curs i Curs d’Adaptació.

Convocatòria de setembre de 1r i 2n semestre del curs 2019-2020: de l’1 al 10 de setembre de 2020

Treballs Finals

Gener: Lliurament  9 de gener. Defensa  20-24 de gener

Curs d’Adaptació: Lliurament per correu electrònic, 12 de juny

4t curs: Lliurament  per correu electrònic, 12 de juny

Màster: Lliurament per correu electrònic, 15 de juny

Consell Escolar

Dimarts, 8 d’octubre

Dijous, 28 de novembre

Dimarts, 28 de gener (matí)

Dimarts, 10 de març

Dimarts, 16 de juny (matí)

Claustre

Divendres, 13 de setembre (matí)

Dimecres, 6 de novembre

Dijous, 13 de febrer

Dimecres, 6 de maig

Dijous, 25 de juny (matí)

Àrees

Dimarts, 3 de setembre (matí)

Dijous, 3 d’octubre

Dijous, 14 de novembre

Dimarts, 10 de desembre

Dimarts, 18 de febrer

Dimecres, 18 de març

Dimecres, 22 d’abril

Dilluns, 18 de maig

Dijous, 18 juny (matí)

Caps d’Àrea i Equip Directiu / Coordinadors i Equip Directiu

Dilluns, 16 de setembre (matí)

Dijous, 30 de gener (matí)

Dimecres, 23 de juny (matí)

Coordinació de comuns i tutories / preavaluacions

Dijous, 5 de setembre (matí)

Dimecres, 29 de gener (matí): Preavalauació

Dijous, 26 de març (tarda)

Dimecres, 17 de juny (matí): Preavaluació

PAT i tutories

Dimarts, 17 de setembre (matí)

Dilluns, 27 de gener (matí)