En aquesta secció podeu consultar tots aquells aspectes relacionats amb els estudiants i amb l’acció tutorial que l’ESCRBCC ha desenvolupat i publicat a la MVT.

Pla d’Acció Tutorial