Durant la segona setmana del mes de maig de 2015, la Università degli Studi di Torino, concretament el centre La Venaria Reale, va acollir a la professora Carolina Biasi Pascual de l’ESCRBCC en un intercanvi docent de mobilitat Erasmus. L’estada fou molt profitosa i es feren contactes amb aquesta institució perquè els alumnes de l’ESCRBCC puguin fer intercanvis Erasmus d’estudis amb l’esmentada institució italiana a partir del curs vinent.

A la fotografia es pot veure un dels tallers de restauració de la Università degli Studi di Torino, a La Venaria Reale, on s’imparteix el Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali. Fotografia: Carolina Biasi Pascual.