INSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

DATES POSPOSADES FINS A LA REPRESA DE LES ACTIVITATS DOCENTS PRESENCIALS

– Presentació de la sol·licitud d’inscripció i de la documentació de l’1 d’abril al 15 de maig de 2020.

  • Documents originals i còpia compulsada (l’ESCRBCC pot realitzar la compulsa).
  • La documentació s’ha de lliurar a la Secretaria de l’ESCRBCC els dilluns i dimecres de 9h a 14h i divendres alterns (contacteu per correu electrònic a escrbcc@xtec.cat si teniu problemes d’horari).

– Publicació provisional dels aspirants admesos al Màster:  3 de juny de 2020.

– S’estableix un termini per presentar reclamacions per escrit: 10 de juny de 2020.

– Publicació definitiva dels aspirants al Màster: 15 de juny de 2020.

– Matriculació al Màster: del 6 al 10 de juliol de 2020.

Actualment, el preu públic per crèdit ECTS en els ensenyaments de màster en ensenyaments artístics és de 35€ segons ORDRE ENS/80/2013, de 2 de maig, per la qual es creen els preus públics de diversos serveis docents del Departament d’Ensenyament corresponents als ensenyaments artístics superiors conduents al títol superior i al títol de màster en ensenyaments artístics, adaptats a l’Espai Europeu de l’Educació Superior (Ordre2013.pdf).

CALENDARI DEL CURS

– Presentació del curs: 28 de setembre de 2020.

– 1r semestre: del 28 de setembre de 2020 al 29 de gener de 2021, de dilluns a divendres de 16h a 20h.

– 2n semestre: de l’1 de febrer de 2021 al 18 de juny de 2021. De l’1 de febrer al 19 de febrer de 2021 de 16h a 20h. Pràctiques externes horari segons acord amb la institució o empresa. TFM no presencial tret de les tutories acordades amb el tutor.