INSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

– Presentació de la sol·licitud d’inscripció i de la documentació de l’1 d’abril al 10 de maig de 2019.

  • Documents originals i còpia compulsada (l’ESCRBCC pot realitzar la compulsa).
  • La documentació s’ha de lliurar a la Secretaria de l’ESCRBCC els dimarts i dijous de 9h a 14h i divendres alterns (contacteu per correu electrònic a escrbcc@xtec.cat si teniu problemes d’horari).

– Publicació provisional dels aspirants admesos al Màster:  31 de maig de 2019.

– S’estableix un termini per presentar reclamacions per escrit: 7 de juny de 2019.

– Publicació definitiva dels aspirants al Màster: 14 de juny de 2019.

– Matriculació al Màster: del 8 al 12 de juliol de 2019.

Actualment, el preu públic per crèdit ECTS en els ensenyaments de màster en ensenyaments artístics és de 35€ segons ORDRE ENS/80/2013, de 2 de maig, per la qual es creen els preus públics de diversos serveis docents del Departament d’Ensenyament corresponents als ensenyaments artístics superiors conduents al títol superior i al títol de màster en ensenyaments artístics, adaptats a l’Espai Europeu de l’Educació Superior (Ordre2013.pdf).

PERIODE EXTRAORDINARI D’INSCRIPCIÓ AL MÀSTER

PLACES: 3 (aquesta dada s’actualitzarà un cop acabat el període de matrícula del juliol).

S’obre un període d’extraordinari d’inscripció al Màster de l’1 al 19 de juliol i del 2 al 6 de setembre de 2019.

-Llista provisional d’admesos en convocatòria extraordinària: 9 de setembre de 2019.

-S’estableix un termini per presentar reclamacions per escrit: 12 de setembre de 2019 fins a les 13h.

-Llista definitiva d’admesos en convocatòria extraordinària: 13 de setembre de 2019.

-Matriculació: Secretaria es posarà en contacte amb els aspirants admesos per acordar dia i hora de matriculació.

CALENDARI DEL CURS

– Presentació del curs: 30 de setembre de 2019.

– 1r semestre: del 30 de setembre de 2019 al 24 de gener de 2020, de dilluns a divendres de 16h a 20h.

– 2n semestre: del 3 de febrer de 2020 al 19 de juny de 2020. Del 3 de febrer al 21 de febrer de 2020 de 16h a 20h. Pràctiques externes horari segons acord amb la institució o empresa. TFM no presencial tret de les tutories acordades amb el tutor.