Els últims dies estem assistint a una evident vulneració dels drets a la informació i llibertat d’expressió a Catalunya. Agents d’un cos militar han dut a terme notificacions i identificacions a seus de mitjans de comunicació, s’han tancat webs institucionals, s’ha impedit que es distribuïssin per correu revistes d’entitats privades, s’han requisat cartells i altres publicacions a particulars i s’ha produït la detenció de diversos alts càrrecs i treballadors de la Generalitat i el registre, sense comunicar l’ordre judicial corresponent, als sistemes d’informació de diversos Departaments i agències públiques sense respectar els mínims drets fonamentals.

Ni els conservadors-restauradors, ni els agents del patrimoni cultural podem viure al marge dels fenòmens que estan afectant la comunitat que ens envolta i en formem part. Per aquesta raó, la direcció, els professors i el personal d’administració i serveis de l’ESCRBCC volem mostrar el nostre rebuig davant les detencions, registres i decomisos duts a terme pels cossos policials, així com les coaccions a mitjans de comunicació o el tancament de pàgines web, més pròpies d’un estat d’excepció que no pas d’una democràcia consolidada.

Demanem que s’obrin vies de diàleg i exigim que es respectin els principis democràtics i els drets fonamentals, i ho fem amb independència del posicionament divers i valoració individual de la situació política de les persones que integren l’Escola.

El personal docent i d’administració i serveis de l’ESCRBCC