El professor Kristjan Bacham, procedent del Tartu Art College, ha fet  una estada a l’ESCRBCC arran del conveni d’intercanvi Erasmus+ que hi ha entre ambdues institucions.

A la fotografia es pot veure el professor Bacham i els assistents de l’ESCRBCC a la conferència de l’esmentat professor sobre el moble policromat a la illa de Rhunu.