Curs de postgrau sobre Tècniques de Conservació-Preparació-Restauració en Paleontologia

Curs de 400 hores (octubre 2015 a març 2016), organitzat pel CRIP i l’ESCRBCC.

El curs és gratuït per als alumnes de l’ESCRBCC i només han de pagar 175 euros en concepte de materials fungibles.

Per a més informació:

Programa Curs de Postgrau 2015-2016