Els objectius de les pràctiques externes de l’ESCRBCC són que l’alumne pugui aplicar i desenvolupar en un entorn professional  els coneixements que està adquirint en el Títol Superior de Conservació i Restauració.

El fet d’abordar la pràctica de la conservació i restauració dins de l’àmbit professional suposa per l’alumne prendre decisions i solucionar problemes concrets de forma autònoma, saber integrar-se en equips interdisciplinaris i aprendre a  jutjar el propi treball de conservació – restauració, adaptant-se a les necessitats reals de la institució o empresa on es desenvolupen les pràctiques, sempre sota la supervisió dels tutors.

La normativa interna que afecta a les pràctiques externes, la podeu consultar a les NOFC.

INSTITUCIONS AMB LES QUALS L’ESCRBCC TÉ SIGNAT CONVENI DE PRÀCTIQUES EXTERNES

Assignatura: Pràctiques externes de 6 crèdits ECTS (150 hores), al segon semestre de 4t curs, en museus, arxius, biblioteques i institucions del sector:

 • Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC)
 • Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA)
 •  Institut de Cultura de Barcelona:
  • Servei d’Arqueologia
  • Arxiu Fotogràfic de Barcelona
  • Arxiu Històric de la Ciutat
 • Biblioteca de Catalunya (BC)
 • Arxiu Nacional de Catalunya (ANC)
 • Museu de la Música, Barcelona
 • Museu Balenciaga, Guipúscoa
 • Diputació de Barcelona (Taller de restauració)
 • Museu Marítim
 • Monestir de les Avellanes
 • Museu de Lleida Diocesà i Comarcal
 • Ajuntament de Cabrera de Mar
 • Filmoteca de Catalunya
 • Centre de Restauració i interpretació Paleontològic (CRIP)
 • Bisbat de Mallorca
 • Grup de Recerca Aplicada al Patrimoni Cultural (GRAPAC)
 • El taller de restauració del monestir de Sant Pere de les Puel·les
 • Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP)
 • Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES)
 • Agència Catalana del Patrimoni Cultural (ACdPC):

INSTITUCIONS AMB LES QUALS L’ESCRBCC TÉ SIGNAT CONVENI DE PRÀCTIQUES OPTATIVES

Formació pràctica complementària I de 3 crèdits ECTS (75 hores) al segon semestre de 3r curs, i Formació pràctica complementària II de 3 crèdits ECTS (75 hores) al segon semestre de 4t curs. Ambdues assignatures es realitzen en museus, arxius, biblioteques i institucions del sector.

Institucions que hi col·laboren:

 • Museu de Ciències Naturals de Barcelona – Museu Blau
 • Museu del Disseny de Barcelona
 • Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA)
 • Agència Catalana del Patrimoni Cultural (ACdPC):
 • Biblioteca de Catalunya (BC)
 • Servei Meteorològic de Catalunya
 • Centre de Restauració i interpretació Paleontològic (CRIP)
 • Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP)
 • Museu de la Música, Barcelona
 • Institut de Cultura de Barcelona:
  • Museu Frederic Marès
 • Diputació de Barcelona:
  • Museu d’Història de Sabadell
  • Museu d’Art de Sabadell
  • Museu Palau Mercader, Cornellà
  • Museu de Terrassa
  • Museu d’Art de Cerdanyola
  • Museu Torre Baldovina, Sant Coloma de Gramanet
  • Museu de Sant Cugat del Vallés

Practiques externes a l’ Arxiu Nacional de Catalunya


Pràctiques externes a l’Arxiu Nacional de Catalunya


Pràctiques externes a la Biblioteca de Catalunya


Pràctiques externes a la Biblioteca de Catalunya


Pràctiques externes al Centre de Restauració de Béns Mobles


Pràctiques externes a la Diputació de Barcelona


Pràctiques externes a la Diputació de Barcelona


Pràctiques externes a la Filmoteca de Catalunya


Pràctiques externes al Museu de la Música

Pràctiques externes al Museu de la Música


Pràctiques Externes al Museu Nacional de Catalunya. Fusta


Pràctiques Externes al Museu Nacional de Catalunya. Fusta


Pràctiques externes al Museu Nacional de Catalunya. Gràfic

Pràctiques externes al Museu Nacional de Catalunya. Gràfic


Pràctiques externes al Museu Nacional de Catalunya. Inorgànic


Pràctiques Externes al Museu Nacional de Catalunya. Tela


Pràctiques externes al Museu Nacional de Catalunya. Tela