Equip Directiu


Professors Coordinadors

Cap d’Àrea d’Humanitats
Doctora Lídia Català Bover
Història de l’Art
lcatala4@xtec.cat


Cap d’Àrea de Conservació i Restauració
Professora Sílvia Marín Ortega
Conservació i Restauració
marinortegasilvia@gmail.com


Coordinador d’Informàtica
Doctor Marcel Pujol Hamelink
Arqueologia
mpujol12@xtec.cat

Cap d’Àrea de Plàstica
Doctor Àlex Prunés Bosch
Dibuix Artístic
aprunes2@xtec.cat


Cap d’Àrea de Cursos Comuns
Professora Imma Hernández Pascual
Fotografia
hernandezimma@gmail.com


Coordinadora Lingüística
Professora Verónica Ramírez Calise
Història de l’Art
veronicaramirez.calise@gmail.com


Coordinadora del Programa de Mobilitat
Professora Gemma Orge Esquerda
Conservació i Restauració
erasmus@escrbcc.cat

Cap d’Àrea de Ciències i Tecnologia
Doctor José Luis Prada Pérez
Catedràtic. Biologia i Geologia
178910prada@gmail.com


Coordinadora de Formació Professional
Professora Sílvia Franch Pagés
Conservació i Restauració
sfranch@xtec.cat


Coordinadora de Prevenció de Riscos Laborals
Professora Rosa M. Rocabayera Viñas
Biologia, Física i Química
rrocabay@xtec.cat


Professors


Professora Montserrat Artigau Miralles
Conservació i Restauració
martigau@xtec.cat


Professora Lídia Balust Claverol
Conservació i Restauració
lbalust@xtec.cat


Professora Carolina Biasi Pascual
Conservació i Restauració
cbiasi@xtec.cat


Professor Pau Claramonte Villanueva
Conservació i Restauració
pauclaramonte.villa@gmail.com


Professora Matilde C. Cortés
Catedràtica. Dibuix artístic
matildec.cortes@gmail.comProfessor Àlex Lorenz Bernad
Conservació i Restauració
noidelcarrer@gmail.com


Professora Marga Quiles Roca
Conservació i Restauració
mquiles@xtec.cat
PAS (Administració i Serveis)

Soraya Barbero Ruiz

Francisco Javier Delmás Mur

Jordi Serentill Ventura