Equip Directiu

Director
Doctor Miquel Mirambell Abancó
Catedràtic. Història de l’Art
mmirambe@xtec.cat


Secretària
Coordinadora de Qualitat
Professora Eva López Lorente
Història de l’Art
elopezlorente@gmail.com

Cap d’Estudis
Professora Matilde C. Cortés
Catedràtica. Dibuix artístic
matildec.cortes@gmail.com


Coordinadora pedagògica
Professora Àngels M. Balliu Badia
Conservació i Restauració
mballiu@xtec.cat


Professors Coordinadors

Cap d’Àrea d’Humanitats
Doctora Lídia Català Bover
Història de l’Art
lcatala4@xtec.cat


Cap d’Àrea de Conservació i Restauració
Professora Sílvia Franch Pagés
Conservació i Restauració
sfranch@xtec.cat


Coordinador d’Informàtica
Doctor Marcel Pujol Hamelink
Arqueologia
mpujol12@xtec.cat

Cap d’Àrea de Plàstica
Doctor Xavier Alcalde Ceravalls
Catedràtic. Volum
falcalde@xtec.cat


Cap d’Àrea de Cursos Comuns
Professora Eva Chavarría Puyol
Dibuix artístic
echavarr@xtec.cat


Coordinadora Lingüística
Professora Verónica Ramírez Calise
Història de l’Art
veronicaramirez.calise@gmail.com


Coordinadora del Programa de Mobilitat
Professora Gemma Orge Esquerda
Conservació i Restauració
erasmus@escrbcc.cat

Cap d’Àrea de Ciències i Tecnologia
Doctor José Luis Prada Pérez
Catedràtic. Biologia i Geologia
prada43@wanadoo.es


Coordinadora de Formació Professional
Professora Sílvia Franch Pagés
Conservació i Restauració
sfranch@xtec.cat


Coordinadora de Prevenció de Riscos Laborals
Professora Rosa M. Rocabayera Viñas
Biologia, Física i Química
rrocabay@xtec.cat


Professors

Professor Gener Alcántara Rodrigo
Conservació i Restauració
jalca.ntr@hotmail.com


Professora Montserrat Artigau Miralles
Conservació i Restauració
martigau@xtec.cat


Professora Lídia Balust Claverol
Conservació i Restauració
lbalust@xtec.cat


Professora Doris Leussler Roth
Conservació i Restauració
dorisleussler@gmail.com


Professor Joan Escudé González
Conservació i Restauració
joan.escude.gonzalez@gmail.com


Professora Carolina Biasi Pascual
Conservació i Restauració
cbiasi@xtec.cat


Professora Júlia Chinchilla Sánchez
Conservació i Restauració
jchinchi@xtec.catProfessora Sílvia Marín Ortega
Conservació i Restauració
marinortegasilvia@gmail.comProfessora Marga Quiles Roca
Conservació i Restauració
mquiles@xtec.cat


PAS (Administració i Serveis)

Francisco Javier Delmás Mur

Eva Sanglas Salinero

Jordi Serentill Ventura