ANUNCI

Pel qual es fa pública la licitació pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de gestió del servei del bar-cantina (exp. 1/2019 – l’Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya – ESCRBCC):

Consultar DOGC (veure .pdf)

*Esmena: hi ha un error de publicació del DOGC ja que no s’ha de pagar cànon mensual de 400 euros

El termini per a presentar les propostes s’obre del dia 15 de juny de 2019 fins a les 14h00 del dia 1 de juliol de 2019.

Convocatòria d’obertura pública del sobre C el dilluns 15 de juliol a les 13:00h a l’ESCRBCC.

Acte de puntuacions del sobre B (veure.pdf)

Acte de puntuacions del sobre C i adjudicació (veure.pdf)