Entre el 19 i el 26 de febrer de 2018 s’ha impartit el curs “Gestió de projectes, amb l’objectiu d’oferir els coneixements bàsics a un conservador-restaurador de cara a gestionar el seu propi negoci. Els continguts del curs eren el pressupost i la gestió econòmica, el compte de resultats, la tresoreria i els aspectes jurídics i documentals. El curs ha estat impartir per Inés Legemaate, arquitecta tècnic per l’EUPB, enginyera en organització industrial per l’EPSEB, conservadora-restauradora per l’ESCRBCC i fundadora de l’empresa Geztio dedicada a la recuperació d’edificis històrics.