Inici del curs: 19 de setembre (10h: Presentació del Curs)

Inici classes: 20 setembre (1r semestre), 6 febrer (2n semestre).

Final de classes: 19 gener (1r semestre), 8 juny (2n semestre), 18 abril (2n semestre 4t curs).

Festes: 25 de setembre, 12 d’octubre, 1 de novembre, 6 i 8 de desembre, 1 de maig, 21 de maig

Festes de lliure disposició: 13 d’octubre, 7 de desembre, 30 d’abril

Festa de Nadal: 23 de desembre a 7 de gener

Festa de Setmana Santa: 24 de març a 2 d’abril

 

Exàmens i Avaluacions

Exàmens convocatòria de setembre del curs 2016-2017: 1 a 8 de setembre

Exàmens: 22 a 26 de gener (1r semestre), 11 a 15 de juny (2n semestre)

Exàmens 4t: 19 i 20 d’abril (2n semestre)

Sessions de coordinació de cursos comuns i tutories: 6 de setembre (matí), 17 de maig (tarda)

Avaluació del Primer Semestre i lliurament de notes: 2 de febrer (matí)

Revisió de notes del primer semestre: 5 de febrer

 

Avaluació del Segon Semestre i lliurament de notes: 22 de juny (matí)

Revisió de notes del segon semestre: 25 de juny

 

Llista d’admesos a especialitat: 28 de juny

Matriculació curs 2018-2019: del 2 al 6 de juliol per a 2n, 3r, 4t curs i TF / del 9 al 13 de juliol per a 1r curs

Convocatòria de setembre de 1r i 2n semestre del curs 2017-2018: del 3 al 10 de setembre de 2018

 

Consell Escolar

Dimarts, 10 d’octubre

Dijous, 30 de novembre

Dimarts, 30 de gener (matí)

Dimarts, 13 de març

Dilluns, 18 de juny (matí)

Claustre

Dimecres, 13 de setembre (matí)

Dimecres, 8 de novembre

Dijous, 15 de febrer

Dimecres, 9 de maig

Dijous, 28 de juny (matí)

Àrees

Dilluns, 4 de setembre (matí)

Dijous, 5 d’octubre

Dijous, 16 de novembre

Dilluns, 11 de desembre

Dimarts, 20 de febrer

Dimecres, 21 de març

Dimarts, 18 d’abril

Dimarts, 22 de maig

Dimarts, 19 juny (matí)

Caps d’Àrea i Equip Directiu / Coordinadors i Equip Directiu

Dijous, 14 de setembre (matí)

Dijous, 1 de febrer (matí)

Dimarts, 26 de juny (matí)